Fathul Baari 'Ala Syarhil Bukhari

Fathul Baari 'Ala Syarhil Bukhari

Shahih Bukhari merupakan kitab hadits yang menjadi pegangan setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Imam Ibnu Hajar Asqalani telah mensyarahkan kitab ini dalam Fathul Baari dalam 13 Juz. 

Syarah Shahih Bukhari Fathul Baari ini dapat kita baca dengan leluasa dalam situs perpustakaan Islam terbesar islamweb sehingga memudahkan kita dalam pencarian matan dan syarah hadits. Untuk menelusurinya, silahkan klik link di bawah ini