Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj

Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj

Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj adalah salah satu kitab Fiqh Syafi'i yang mu'tabarah. Kitab 8 Juz ini di syarahkan oleh Sihabuddin Ar-Romli atau yang terkenal dengan Imam Ar-Romli. Untuk mendapatkannnya versi online dapat dibaca di perpustakaan islam web di link kunjungan berikut ini.