Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj

Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj

Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj adalah syarah kitab Fiqh yang disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Salah satu Fuqoha masyhur dalam Mazhab Syafi'i. Kitab terdiri 10 juz ini dapat dengan leluasa kita baca dalam perpustakaan islam web untuk mencari hujjah-hujjah tertentu untuk mendapatkan sumber hukum yang jelas.

Berikut adalah link yang tersedia untuk kitab tersebut. Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj